ࡱ> 5@ x$bjbj22 gcXXxD *T T T T """)))))))*R(-T)"""""")T T [)Y&Y&Y&".T T )Y&")Y&Y&w&w&T t $#%w&&)0 *w&|-&.|-w&w&D|-&$""Y&"""""))d 8d I&8 HYPERLINK "http://www.zientzia.net/map/gaiak.map" \m INCLUDEPICTURE "http://www.zientzia.net/images/menua1.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "\\\\C|\\Josu\\zientziaweb\\proba\\imagenes2\\espacio.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "\\\\C|\\Josu\\zientziaweb\\proba\\imagenes2\\espacio.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "\\\\C|\\Josu\\zientziaweb\\proba\\imagenes2\\espacio.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "\\\\C|\\Josu\\zientziaweb\\proba\\imagenes2\\espacio.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "\\\\C|\\Josu\\zientziaweb\\proba\\imagenes2\\espacio.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "\\\\C|\\Josu\\zientziaweb\\proba\\imagenes2\\espacio.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "\\\\C|\\Josu\\zientziaweb\\proba\\imagenes2\\espacio.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "\\\\C|\\Josu\\zientziaweb\\proba\\imagenes2\\espacio.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "\\\\C|\\Josu\\zientziaweb\\proba\\imagenes2\\espacio.gif" \* MERGEFORMATINET HYPERLINK "http://www.zientzia.net/banerrak.asp?url=http://www.sustatu.com&image=/banerrak/sustatu.gif" \t "_blank" INCLUDEPICTURE "http://www.zientzia.net/banerrak/sustatu.gif" \* MERGEFORMATINET HYPERLINK "http://www.zientzia.net/index.asp" INCLUDEPICTURE "http://www.zientzia.net/images/logonagusi.gif" \* MERGEFORMATINET eguneratze-data 2003/12/4 INCLUDEPICTURE "http://www.zientzia.net/images/marra.gif" \* MERGEFORMATINET HYPERLINK "http://www.zientzia.net/map/gaiak.map" INCLUDEPICTURE "http://www.zientzia.net/images/m1.gif" \* MERGEFORMATINET HYPERLINK "http://www.zientzia.net/map/menua.map" \m INCLUDEPICTURE "http://www.zientzia.net/images/m2.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.zientzia.net/images/artikmarrak.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://www.zientzia.net/images/berria.gif" \* MERGEFORMATINET 1992/07/01 Azkune Mendia, Iaki HYPERLINK "http://www.zientzia.net/elhuyar.asp?Alea=62" INCLUDEPICTURE "http://www.zientzia.net/informazioa/elhuyar/1992/62/azala62.jpg" \* MERGEFORMATINET Elhuyar Z. eta T. 62. zk. HYPERLINK "http://www.zientzia.net/informazioa/elhuyar/1992/62/pdf/A62_O10.pdf" \t "_blank" INCLUDEPICTURE "http://www.zientzia.net/images/pdf.gif" \* MERGEFORMATINET  HYPERLINK "http://www.zientzia.net/informazioa/elhuyar/1992/62/pdf/A62_O10.pdf" \t "_blank" Ikusi artikulua PDF formatuan HYPERLINK "http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep.html" \t "_blank" INCLUDEPICTURE "http://www.zientzia.net/images/getacro.gif" \* MERGEFORMATINET  HYPERLINK "http://www.zientzia.net/informazioa/Acrobat%20Reader%20programa%20nola%20lortu.zip" INCLUDEPICTURE "http://www.zientzia.net/images/Acrobat%20laguntza.gif" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE "http://www.zientzia.net/images/hutsa.gif" \* MERGEFORMATINET Rudolf Heinrich Hertz Fisikari aleman hau Hamburg-en munduratu zen 1857.eko otsailaren 22an. Gaztetan injinerutza ikasteari ekin zion, baina ikas-keta haiek utzi eta fisika estudiatzen hasi zen. Hermann von Helmotz irakasle eta batez ere lagun izan zuen bere bizitza guztian. Bere fisika-doktoregoa Berlingo unibertsitatean 1880. urtean amaitu zuen, magna cum laude kalifikazioa lortuz. 1885. urtetik 1889.erarte Karlsruhe-ko eskola politeknikoan fisika-irakasle izan zen eta 1889.az gero Bon-go unibertsitatean katedradun, Clausius-ek utzitako postuan. 1883.ean Kiel-go unibertsitatean lanean ari zela, zuela denbora gutxi hildako Maxwell-ek eremu elektromagnetikoarentzat lortutako ekuazioaz arduratu zen. Berlingo Zientzi Akademiak sari bat iragarri zuen eremu magnetikoaz lan egiteagatik eta Helmotzek bere ikasleari proposatu zion arlo hura lan zezan. Hertzek 1888. urtean adore handirik gabe ekin zion lanari, baina 1888. urtean ustegabeko zerbaitekin topo egin zuen. Bi esfera metaliko aireaz bananduta zirkuitu elektriko oszilatzailea zeukan prestatuta. INCLUDEPICTURE "http://www.zientzia.net/informazioa/elhuyar/1992/62/images/A62013.jpg" \* MERGEFORMATINET Rudolf Heinrich Hertz. Potentzial-diferentziak norantza batean ala bestean maila bat gainditzen zuenean, txinparta ateratzen zen esfera batetik bestera. Saiakuntza haietan, polo negatiboan argi ultramorea zegoenean txinpartak errazago saltatzen zuela konturatu zen. Efektu fotoelek-trikoaren hastapenak ziren haiek; gero Einsteinek fenomenoa aztertu eta Nobel saria irabazteko balio izan zionaren hastapenak, hain zuzen. Maxwellen ekuazioak txinparta oszilatzailean erradiazio elektro-magnetikoak sor zitezkeela zioen. Oszilazio bakoitzak uhin bat sortu behar zuen, erradiazioak oso uhin-luzera handia izango zuelarik. Argia 300.000 km/h-ko abiaduraz hedatzen denez, segundoaren milarenean gertatutako oszilazioak 300 kilometro inguruko uhin-luzera izango luke. Erradiazio hori detektatzeko Hertzek kiribilkatutako alanbre bat erabili zuen, espira artean aire-espazio txiki bat utziz. Korronteak lehen espiran erradiazioa sortzen zuenean, honek bigarrenean korrontea eragingo zuen. Bere detektagailuan txinparta txikiak saltatzen zirela ikusi zuen Hertzek. Detektagailua gelako puntu desberdinetan ipinita, txinpartaren intentsitatearen arabera uhinen ezaugarriak aztertu eta beren uhin-luzera kalkulatu zuen. 66 zentimetrokoak ziren, hau da, argi ikuskorrarena baino milioi bat aldiz uhin-luzera handiagokoak. Uhin haiek elektro-magnetikoak zirela ere frogatu zuen. Ingalaterran Lodge-k Hertzen saiakuntzak egiaztatu egin zituen eta Italian Righi-k argi-uhinekin zeukaten harremana frogatu zuen. Gero Marconik uhin hertziarrak haririk gabeko telegrafian erabili zituenean, irrati-uhin izena eman zieten (irrati, berez, irratitele-grafiaren laburdura da, hau da, erradiazio bidezko telegrafoarena, zeina korronte elektrikoaren bidezko telegrafoarekiko oso beste-lakoa bait da). Hertzek Bon-go unibertsitatean izpi katodikoak aztertu zituen. Izpi haiek gorpuskuluak ez eta uhinak zirela iruditu zitzaion, zeren metalezko oso plaka meheak zeharkatu egiten bait zituzten. Gero Thomsonek frogatu zuenez ordea, elek-troia atomoa baino askoz partikula txikiagoa da eta materia erraz zeharka dezake. Hertzek liburu batzuk ere idatzi zituen fisikari buruz; Uhin elektrikoak (1893) eta Mekanikaren oinarriak (1899), besteak beste. Indukzioan dielektrikoek duten portaera ere esplikatu zuen. Hertz gazterik hil zen (hogeita-mazazpi urte bete baino lehen) odolean zeukan gaitz kroniko bat medio. Bonen eraman zuen heriok 1894.eko urtarrilaren 1ean. INCLUDEPICTURE "http://www.zientzia.net/images/hutsa.gif" \* MERGEFORMATINET Beste artikulu batzuk: HYPERLINK "http://www.zientzia.net/artikulua.asp?Artik_kod=7303" Newton eta bere garaia 1992/02/01 HYPERLINK "http://www.zientzia.net/artikulua.asp?Artik_kod=2470" Newton, Isaac 1995/08/02 HYPERLINK "http://www.zientzia.net/artikulua.asp?Artik_kod=5972" Nicolas Leonard Carnot 1994/02/01 HYPERLINK "http://www.zientzia.net/artikulua.asp?Artik_kod=6179" Niels Bohr 1993/10/01 HYPERLINK "http://www.zientzia.net/artikulua.asp?Artik_kod=3268" Nikolai Ivanovitx Lobatxevski 1997/06/01 HYPERLINK "http://www.zientzia.net/lagun_bidali.asp?Artik_kod=7069" \t "_self"  789O P Q R S T    x y z { | } > ? @ A B C  jhUjhhUjhUj4hUj hUj hUjf hUj hUhB*ph33jhB*Uph33hjhU;S | B Ff$If -DM gdx$   a b c d e h i k abִ뢐j*@hU#hB*CJOJQJ^JaJphfff#hB*CJOJQJ^JaJphfffj7hB*Uph33jhB*Uph33hB*ph33jhB*Uph33hCJaJhjhUjhU0 f g h $$Ifa$$IfnkdH7$$If4F3d-,-6  34aph i j k vpppp$Ifkd>$$If4J\3 d-,`-634ap( vppp$Ifkd]?$$If4\3 d-,-634ap( $IfpkdA$$If4F3 d-,-6  34apbcdfDEFGHI^_`abc}~ڽ޵ޭޜڐq#hB*CJOJQJ^JaJphff3jZ]hB*Uph33hB*CJaJphff3!h5B*OJQJ\^JphjOhUjMhUhCJaJjDhB*Uph33hB*ph33hjhUjhB*Uph33j=BhB*Uph33,H~}tk` $$Ifa$K$ $$Ifa$ $$Ifa$ $$Ifa$$IfK$pkdL$$If4F$ 5 d--6  34ap*+,-./0LMNOPQRfghijѺ~vnj|hUhCJaJjwhB*Uph33johB*Uph33h0JCJOJQJ^JaJ#hB*CJOJQJ^JaJphff3,jhB*CJOJQJU^JaJphff3hjhUjlhB*Uph33jhB*Uph33hB*ph33(j~$IfK$$If$If$IfXkd@|$IfK$L$0$ 634ap j}~\]4 5 m ~ !!!!!ǹ~~g,jhB*CJOJQJU^JaJph3 h6CJOJQJ]^JaJhCJOJQJ^JaJhCJaJj~hUjhUhhCJOJQJ^JaJ(hhCJOJQJ^JaJmH sH hhmH sH /hh5B* OJQJ\^JmH phfsH (]5 !f``````X$IfK$$IfMkd$IfK$L$  6 - 6-34ap $IfK$Dkd$IfK$L$ 6 - 6-34ap !!!!!#I$ d-$If\$$If$If@kd $IfK$L$634ap !!!!!!!!!!A"B"X"Y"Z"d"e"f"""""""""#####ֿo_oMoo_oMoo_o#hB*CJOJQJ^JaJphfffh0JCJOJQJ^JaJ#hB*CJOJQJ^JaJph33,jhB*CJOJQJU^JaJph33#hB*CJOJQJ^JaJphf3)h5B*CJOJQJ\^JaJphf3,jwhB*CJOJQJU^JaJph3,jhB*CJOJQJU^JaJph3#hB*CJOJQJ^JaJph3#)#*#+#m#n#x#y#z############D$E$F$G$H$I$J$O$P$U$V$[$\$a$b$k$l$m$ĴĴkcccccchCJaJ7jhB*CJOJQJU^JaJmHnHph3u#hB*CJOJQJ^JaJph3,jhB*CJOJQJU^JaJph3hh0JCJOJQJ^JaJ,jhB*CJOJQJU^JaJph33#hB*CJOJQJ^JaJph33#hB*CJOJQJ^JaJphfff%I$J$K$L$M$N$O$^XXXXX$IfkdĖ$$If4-r$ 5 j#{$d-``-634ap2O$P$Q$R$S$T$U$^XXXXX$Ifkd$$If4r$ 5 j#{$d-`-634ap2U$V$W$X$Y$Z$[$^XXXXX$Ifkd$$If4r$ 5 j#{$d--634ap2[$\$]$^$_$`$a$^XXXXX$Ifkd}$$If4r$ 5 j#{$d--634ap2a$b$c$d$f$g$i$j$k$^XXXXXXP$If$Ifkd]$$If4r$ 5 j#{$d--634ap2k$l$m$n$o$0***$Ifkd=$$If4֞$ 5 j#{$d-N -634apFm$n$o$p$q$r$s$t$u$w$x$h/hCJaJh hCJ o$p$q$r$s$t$$Ift$u$kdd$$If4ִ3$ 5 j#{$d-,N -6  34apPu$w$x$gd,1h. A!"#$% n13 WVpPNG IHDRo̾*gIFxNETSCAPE2.0$NPsBITw0PLTE̙f̙fff3̙m]<tRNSރYbKGDagIFg 6 cmPPJCmp0712OmIDAT8˝n0 T2ȫS Tp<;C ieEBN{qDR1ˇWa{;@aG@ *P-Qg G3_:bPҚ<7|=}~[2l5^tØ- D-!ta/۽aZR^hj9,D"$ǢE &1$YR_;*HxL`FY$59Ho$M=>G (Drot.I}z>'IsSU)nWWc<UB$aJ=uN KL2Zo0ǁ$d:sD'"[?Ҡj5xSx\ڕ m0Y3 4<(PmsOGMSOFFICE9.0GIF89ao̙f̙fff3̙! NETSCAPE2.0! ,o@I8ͻ0L"p4`a [aL)C, 7riI_`&IAX֤W_00u/KgDr""~^~X5.-]L6kr~r_&^rD2DN[[_/o7^XOL8`1Y~(#ģD55ݚJ&䛚ӖN }9X3[pi|P/ !OҽF{aΙ:TTTNҰ1FBbp 4%SW+m^E*V48]9M_㐣@T(Ic1 ȄJ`.zaq18S\U-V `pX88r3-Ul°US#O QHuxBV$1,ƋG|fM9sTF8cFh.:oeʘez;,.=ģ#ƔFW6OwsSh8;ڔK~vd;CӫO! , @ qN! , @4p8! ,@4!ڹ#! ,@ 6b|"! ,@ qrP{8! , @ p)`=ډ! ,@ =b py (')v,ŕ7Q̆ʶȶ}UUczMLbER(L,exI-;ȪBoz2E5?`iz t>MDG~[tqEfj^ذo+||@^(oQkF}YbjPrEkDQKO1ۢxa.8(|gPOS*M-j7>o (b띂,'Qv8 ۬uBWKc#>>{C(Όub6PEp~=f ҵgj(:M_`ݙm8~_`%/ϗ+ЯU4 4QhH/oYz7N6aRWyߴ]]1Yy0bc|Uل"j\ɀGҡZ몆4X><$ߒ9_@1_]iEWZuE9{a sֱԌ(Ȋ9_@1}]!k<BQjj(@S#*2 ([vG+<߈hbA!lm*X-~x ᫘ ? )XG|6_<=(>m/--ƻcpZ)^k(ڲڵ N|=vPMQxe3j\6h$<Ǻ~5_>"F( &<<ɇ_esش_ E!DL&uC #((:r\b~(O(ɆbKBA!j.SA"'P,/_L)g%j.M쑫'`. c n;;b7#6_|3>fD[\k"uM=5 rCsfm|#ysNxw6F>x׿8?i446ߐ6uBOũ[$uO AE.V'MϠA8?i 4|ŒA*MLq~U[I@|4PP,O@äbCx$/(nAKDXt"["sϵ>46ҸևA ˅3ZL}.l jYu&B3qHlK5dqIz*'Ѣ:"țN]BիXjʵׯ2B!,< P'Ǒhl+tm߼۩W.łTGB(,Z+NHYYaۥ}w["\^Y8P^gB!,K `}'XlJ*Y]!,T ׍gH(;!,\ ׍gإ蹲d!,c `}$)戞"޲!,k ׍X㇒!,s `}bi~cڲk!,} ׍X㇒!, ׍g扦H!!, `'Yi]ʺ,ii!, ׍gH(;!, `'v7!, `'_YG٢¬qN5;.R!, `'dY!, ׍X㇒!, `'Yi]ʺ!, ׍gH(;!, `'dY!, ׍X㇒!, `'v7!, '~]7Xe+)ll]!, `}(X(+!, '~]7Xe+)ll]!, ׍X㇞$Ki!, `}$)戞"޲!d, `'~hWdk!!,> \'di~wdʾ|v ÉٛuMLzZج&ٚL=WNmOX;O[:ymK|uU;|+\#!!,M`'Yi]ʺ!,!,V`}(X(+!,_`'Yi]ʺ!d,h ׍'viꊦ0ۆ!,&< P'Ǒhl+tm߼۩W.łTGB(,Z+NHYYaۥ}w["\^Y8P^gB!,K) ׍g扦H!!,R)`}(X(+!,[) ׍g扦H!!,a' u_9yH0څ!,h)׍gH(;!,o' u_9yH0څ!,v)`}(X(+!,.`'v!!,)׍X~扎誚mI!!,)׍X㇞$Ki!,) `}G"Zio gI϶!,+`'v!!,)׍X㇒!,)`'Yi]ʺ!,.`'!,' u_9yH0څ!,)`}(9ki!,)׍X㇞$Ki!,.`'!,)`'_I~hvk]!,)׍X㇒!,) `}G"Zio gI϶!,)`}(X(+!,)`'Yi]ʺ!,& '~]7Xe+)ll]!,)`}(X(+!,' u_9yH0څ!,%)׍gH(;!,-)`'Yi]ʺ!,:& `}'XlJ*Y!!,B& `'v7!,F)`'_I~hvk]!,M& `'v7!,U& `}'XlJ*Y]!,^)׍gH(;!,f& `}df#+ے(J׳܅!,q' ׍'viꊦ0ۆ!,z5 &nTIV6ʢ6}FGX- &[p.T #.;#;Ԋ%/6+oׯl<z}||q)oNFQDk_h)J5_b#NkjPU{fI[3gcap=)7_Cwt){ŊǏX3)?#'LC'3N`C^۵D9Òv!lY4h &Tư2nVC[o0{aII%RP={7#|hI@8N6JѣH*]ʴӧPJJUjʵׯ`ÊK,CԵD'Y(YSnގPk E_,' 5ޢVdT 4'3o͌ys~}siG{-Zgu1[C<BwEF蝭 Rк2PwG/2'k|Ԫ[˗7/=ӥom>-'㾗7̑ 0}W}0K3tbD!h -GOx7|G^h蝗bWz}\fW8AZw\ryXG!j}N\ eb""hbjx{g2zp՛pB@p@x|"#饌ޡȨV*$IdߥR:'!-t%wV2DO[v {c&J()h[EzꧧIcKEc 59%fPɬP4*1"z(ꭡ-v嫳N9Ulnƛ$ .lFjL0-?Yi[ 7\Z[om+͋r lnSWh A4'A6|s;s<,tDyCy[yksN @8蝟-.n'o;=D+B'~'w и DSK}c}s/?GMDz^7F+VD&|I[Vኇπs@@p %@ F - zP E xhMnuWWZ';+"%, O*;-@`%2щM\b8'JXE.nъ^ #PeQZS4≍QHǪx̣> |XV:eر͐HKt4uLv*"zwT׵r{,YIXҕ%.m]R 0'; A^Y`F2_],ɕ%02,ӑw%-I̜n =Xt%_.-n>}"(N1MCeF 4WTIqaBZW$` \@k׾fZvF?4+_5:ѵ( X :Jfأ+DD@ڲfEp@ѻ>6+CW }MK+q}l'spbTHBvUX5VUnu._adUg9۾r%hZdY P¯eaW̻j<9Ueם-WL)_5`Y`ڧN *;a-;(c+fo2jۡۺ8q V|{XG!ֿ1pU | hkm`soVX`d*\+f+H*+]dʗ4ŭF_cǶ)7* _Z W @1@XӪUzW5j{3WvA_9+c*"6Fz\ݫ\26mWʪޚ~ea-sg6\Qnc@. 2@,L"R0 0)>B3\J슱L`{+l}3Jo5g ͷ9naIn2a;c%=o_v˨χ^Wp![+>nOVr6;[xYfhMyqs<8 ȕ%FT oZ^1'S,Rmg;Sݼg%{2sIΕ\y}̈́`f'W3)/G|7~G{~< rxQcgWMY Rֳ9m#5WMv&RNwۍv3>J{JFd~m_gwRO>OO(QSXVֱ}ӈJi,?~gR3qvvi[~h~vWkvGL (Vi|5 Ё "8$X&x(8:`Y'y HDb{X'zB߄K17tC:]qAwq^dy[!w8:^A{l,'7H?a _ V| N>!d"tDIEUԊ]4FȊbDuJBYгO\؇t&ec#pSZ{Husu(,xw\[Դ}| f^\1f[qZ|ՎKL7|>` ؏9)ɏ Y8k DEPltSDt3az][Y\x0hX{lS5>_Ae[lP^ZJDKʓKKԔOɔTR]DG]qjh5Gi^irDZ1h& Y1vc|FF@'ZiY!(ha*trF)Yјfi9hgj&XbƂuK73→Cj#6ihC>ؒȄ؛EFyOē i5UAZbjѣW&5{ 79^u,ƛF{G(0| JuڈvW{[@əS'{ kf m g&"u(Uk.11h)c8vnat`Bl7Z00؍>\RT 4YDfwlSauY᠐JY@WJ h'ڦcg0|0gird 3Wb)V&Viͪ|U*h#8]hΊWoծja\JC0tv^!{)ev~y%2BԄ:zԝNjj jVu= jIzY d͈n(ʦ2iRko6t `d!3)KXu.Du:Τ7E Du$,LD Vy̩\\̈ ܱȡk̩ A\Q̨8}+/W:s>>~ׁ=؀!;@%IENDB`$$If!vh5355H#v3#v#vH:V 4-6+,5,534 pDd{ H  s AplogonagusiyK yK Dhttp://www.zientzia.net/index.asp b~T"{CZ,8nRT"{CPNG IHDR8sBITw0PLTE̙̙f̙̙f̙3f3f3fff?bKGDH cmPPJCmp0712OmIDATX혿KAD_7Ep蔥IɩS(E,HN]EZ-RMY%d:t,XB@С7$^.<ݓxv0hRl :uFގu$Sk3VaW5VmT~)jcygoM6@VZ(ؑl3mBMkj8(Z\O =CVw.ƕV8R ^xymH4dfjj{zlkKmqnbO%{(Df%< -ufJ)PS&9z=#8OBT]PjkUצpa-u[fJ5LҒy#.xQk$p_`v$[&jO kNh8- 񙅿ΗQŠ!/z̕e/(%0 /Nn< Z>~r%o,.xC6'8T@*̺֦YM[bibąwCV"܊fSxracʏ8W@"ݸ\V.UʀI 0ǹ8pe|Ո]&ۡVl$:aW1V#Y∴BKk!.KFW1b" Xse4fpfM2b[F+pq\rVѿ5%9.{(RnQ5\arFaF{?K-Z*8.ҹn>-m6ƒSORţem]}T Hn(#LD.=jpip4$ u-%pc.L.ȵsc%kQRZ-eR<^zjSFeb~\kes8nEZ9)q-sߠYͬ֫K8m\F@s\ZFo8"ٍR9_M&WN2P9qZv`#Eq*e2gsayx]Ģ-Nfk[WE՚>ku}#Mû.LZU⊴.,U֢nepB${<0Uq.|nV!X Zxˮ{7K y>G?D38[[m?Fn|<>-A UlPuS>@{hoeĮ'wѶྲྀ?oU}Ԩ8eIENDB`$$If!vh535 54 5H#v3#v #v4 #vH:V 4J-6++,,,5,534 p($$If!vh535 54 5H#v3#v #v4 #vH:V 4-6++,,,5,534 p(iDdwP  S ,A marra bhRCybމn@nhRCybމPNG IHDR > lPLTE̙#bKGDH cmPPJCmp0712OmIDAT8c``He]C>MIENDB`$$If!vh535 5|#v3#v #v|:V 4-6+,,5,534 pDdg  s Axm1yK yK Lhttp://www.zientzia.net/map/gaiak.map bm7HLIp{tmIBnA7HLIp{tmPNG IHDR)#>PLTEfff̙̙f33̙ff]bKGDH cmPPJCmp0712OmIDAT8͑1 0 du(9ni& 94 ˻qib[ʁ$&s.ԺpxX" ̶ɫ2=V8V>fwgj'[o-[G! !nh>[4k=yK),u2LLiXufˍrݶE.IH s9wkoSxI~ ; ®z!ςqqW-)e/xLnF'/30~kӕq Iu#S*79dv-L6k5~dwl!;M#om|߱ZDwPȿDlHwSBW% QlXߥmle|6/6Ia47 "cƟTcy3&%r`4LȦJZS<@\G<?jh1+< w0E0]93ǃlZXY#Y_hur!R }]ZW(+o\:K&0Pmf4j}}- *J$ۘN>>1!Uzv yB2i}cO؄*1RۉΌ² j)*_s/_`fv"q<*{cR5Pb`]E`ֺ=}Z#0Kd"ݧgZ)KWIJWP0fK&($ l֬U} CEFM҉S1-w9APߗH `D$ܶ2b2w b.+0ub [>1#v9BXoςԑJsjB΂QpPs'玣ĤC 6 @|R1>;TcU 0eV0|}%o2t%hZ V`y0 LVkk1f3Jd g;0Cɨ1lqAr$P6DDJ30b ӱ*0PVbT]03$8OO5- L~F wÉd3dIb6S+E`BBQV]UW8>Bw6B#0"3 ]CR+@%A[YrL8; F& p05v FKV`C+0A66,qPCV?<u͔srX)Z>uegy!0\2\ 2Z۟2&v6(mDU9p 㥇ҢX(Tt( c1< FK4Pxπi?pn}3o=ko 5?[cvn4ğ=llilu/yޱ$p"6~oZϣ;w־m`fOtn?;[o/?z;g[o[oj?1na4=IENDB`$$If!vh5$ 55/##v$ #v#v/#:V 4-6+,55534 pDd "\ S 8AartikmarrakblA\Mf}MnlA\Mf}PNG IHDR.EWPLTE̙3{S<bKGDH cmPPJCmp0712Om3IDATXʱ 0 A@Bo˾*DAAA{r8t IENDB`JDdR S .Aberriab F.γuGa TOnx F.γuGaPNG IHDRd..gIFxNETSCAPE2.0$NPPLTEWbtRNS0JbKGD-gIFg:W cmPPJCmp0712Om/IDAT(c$@<0uLa) -%^<?77M msOGMSOFFICE9.0GIF89ad.! NETSCAPE2.0! ,d.doڋ޼H": Lm Ģ()< J]Uܮ fǺNS 㿽X! ,d.dڋ޼H": Lm Ģ()< J]Uܮ fǺNS 㿽W! ,d.dڋ޼H": Lm Ģ()< J]Uܮ fǺNS 㿽(W! ,d.cڋ޼H^J Lm Ģ()< Jʬjܮ{Nc ?V! ,d.^ڋ޼H `ʶ N <̦ &Өjw r5;z! ,d.\ڋ޼H扦ʶ *@ A6L*̦8JqЪj.m 7WN O! ,d.Zڋ޼H扦ʶ /@M p"@L*̦a֞ԪRR g\N \! ,d.Yڋ޼H扦ʶ Dz] pDL*9ԪDٮ RN :! ,d.Vڋ޼H扦ʶ 604݆L*L،JԪ^ܮ;{N ˓! ,d.Uڋ޼H扦ʶ 2Z ~ĢL*+ JTNsXjܮ N /! ,d.Nڋ޼H扦ʶ L Ģ(!̦ (Ԫjܮ N ! ,d.Iڋ޼H扦ʶ L ĢL*̦ JԪjܮ Ǭ!,d.Iڋ޼H扦ʶ L ĢL*̦ JԪjܮ Ǭ!,Y!, A6+!, ͋^J]H! , T޼_Ѕ}䉖WʶƱY! ,d.^ڋ޼H悤ɶ L׶ DHL*̦9:JЪjE ̮NҮ q! ,d.`oڋ޼H&ɶ Lvz~ D\̦ rTjN 23춻{:]a! ,d.bڋ޼H&ɶ L6 ĢL̦ J1juj. ^x ' /nU! ,d.cyڋ޼HfƤɶ L bL̦ J'ʪU5jܮz t3T! ,d.dڋ޼Hפɶ Lv7 ĢK*wǦ JjܮuNX K}8T! ,d.d ڋ޼Hפɶ Lv7 ĢK*wǦ JjܮuNX K}xS! ,d.d ڋ޼Hɶ Lv; ĢK*wǦ JjܮuNX K}(S! ,d.eТڋ޼H<* L Ģ()< JUUܮ fǺN[ 㿽(8R! ,d.d Тڋ޼H<*ʶ L׶ ĢQK*Ǧ Jjܮ[Ŋ}Nc ?ٹϿQ! ,d.e}ڋ޼HyAj L Ģ()< JUܮ 6dǻN[ 2ڽ(Q! ,d.eڋ޼HyAj L Ģ()< JUUܮ fǺN[ 㿽(HQ! ,d.eڋ޼HF L Ģ()< JTUܮ 6dǻN[ 2ڽ(P!,d.e ڋ޼HF L Ģ()< JUUܮ fǺN[ 㿽(xP;*:IENDB`UDdp s A Äazala62yK yK Xhttp://www.zientzia.net/elhuyar.asp?Alea=62RH7&dd}L T ]F H7&dd}L TJFIFddDucky!AdobedB  #%'%#//33//@@@@@@@@@@@@@@@&&0##0+.'''.+550055@@?@@@@@@@@@@@@d"! "$ !1AQ"2aqBRr#5b$03S4 1A!Qa"2B 0b :vڵ o'b$M2E%yx:Gѣ@yj˖Q\jeH5 .;umr) !|D^veTČζ믅lSыrw|}̭9٧bz\;l}cE/@oa|+y.pk z kҟ/JCRξ)Piyy&St*%{*rj[)jk.A.@2"^Z#(y#.Wç"%w]e:V1q\z Q ,d"We{/eH\B ў#`t;u!ad9D\YY 땕V X(ew_[=]dmrϑ_#r>|}6ڪZWBǾ`Kikn{׽-6[M~_PllWɶt){[Xv=U}Djiϯ-ݎ֔gQmMF͔m:2+ۃ6vHZR׮#Pqvf%ĽsHUֳrNx^Sx5FG\ ޤ&ƌMMlj?BV_).,H v\@#d6 )dq^g=e9Rٞg&SSrMlCb)[$rk܅j2_6&bX='憔ֆLPZؽ͎1׶ezriEȹ=8Ih4 r21f>m1 e EGIy>DyaǷuA-MP3`'(LP,:5SJ-p8zG=qr"N:JQ\)+m!W3sIX=@Z^Mb3YrOcCʪ옳u1E>@uגW]r#+6K9I%^K*)-FK/=e笾pS\8=K6\荖 /bj<ٹ20-{ΘUȭ Msl K 8<?7UAh؛m,:G9ِ~ٰri`FEkZ(iأL%O*pm>-Rj>Ȁxg4p uZOmf=#υH"`q3XVf裦DF'AgLەN>j=,-e90?1=g]Jk-k A 85WϪR*q<춟~#CQci.{M#+pS#Eai~(8{Q{F5΁MKdVg=*`U,Z@8;]m 0I3jΟዥ\0fVrY+ V@#B< EC(#ZSyc^:ݨrtXGKt8Qõ}ӇYtg>EKWUL]">Ar";+EEm8Ի[ .bn0 ̋hBi'γ:¢e꬏ebe`fH5=550݆*݆ApkkkkiHuiυ(ZS'+Ay&h+t.F1kۇSN 8m>Z-c_O>1z8'1ViW` [4+RCD+;vk?&T^Ȼ=&:}tzN:GO!4e $TF^yqÝ6R]H"Ch) Ωy++\/=l.Y+}`=5}1:29Tj:$wWH8}ǵccްGV 8<<޺c#\p[JU~s*D8z*|҂8m\˖B7 a=:}$톃r+HɆgNmnUH#!˞4sv`0#Ԭ$TƘOT dΩEww)^+N'#襛걜Tw۠X)f{)W $w-9aApO,A9SeL*1"Lˀ#daƁ;`&Gz'0Wu@4ى`+I먜b&Dd  s A pdfyK _blankyK http://www.zientzia.net/informazioa/elhuyar/1992/62/pdf/A62_O10.pdfbod[v];n\nKlnCd[v];n\nPNG IHDR#$PLTEbKGDH cmPPJCmp0712OmIDAT(ϝ DsH\H4״ {Z !21J)Y齰EN-XKF]M%uG UU*$,Ԅ}'sq͠R~{Ch3BD: GHcnߞ -fcF fU8jo?*ܵ s8eAG@GyzIENDB`Dd( s A ägetacroyK _blankyK fhttp://www.adobe.es/products/acrobat/readstep.htmlb,yRZFw;TF'donyRZFw;TF'dPNG IHDRXTPLTE˦ѪVh~f4j~/u@6PJ/ihšPF'!赅s;e|{ZcdW2l 8\ahf]`fAQdt\b|f/Kwt_ɩȻfyˊm8”᥻LXbKGDH cmPPJCmp0712HsIDATHK s8qF̐ "݃ȶs_!2gBnS\իOj_TuۇYe({~pNu>/Wn>U*TɃv&>\WrN|lN ^7^U+Gũ \-' |a1+AN %#;O{p\W<yNL( PIǥA F],hLD)M <➬ȋK8ƕv}K"JFBZF& 'q5xӕr4y&2}idzC|P&:}bh)ReP\8R`r f$ūG׀a=s͋aO&yܗ^IAkɊ 3_$71vn^ x>lERO˄沄+2PIENDB`,Dd8 s A &Acrobat%20laguntzayK yK http://www.zientzia.net/informazioa/Acrobat Reader programa nola lortu.zipblH7`0N\ |XwntlH7`0N\ PNG IHDR`B"#7`PLTE00``Ϡ`0`000``ϟ`00```@@@ ptRNSYjbKGDA cmPPJCmp0712HspIDATXGWR0J0E$cǙn#ٷe۴Ksp^JJYaΣ1J)cu B/ʨg' 'ݵSa$ Tu@YL-ו̳^37о7VrlA|g%ɗGEdս5"y @8fn"́ǣcraQ: ¢@WEӚE\N"@V7Ju;iε^83u]]TdTe;[Twf))@'L̍}n}rxP"R=>PNG IHDR.*bKGD#2 cmPPJCmp0712Om IDATc8@33"2IENDB`Dd R S .AA62013R`,^Nԉټ<\~F4,^NԉټJFIFddDucky!Adobed !  #%'%#//33//@@@@@@@@@@@@@@@&&0##0+.'''.+550055@@?@@@@@@@@@@@@"!1"A2p#$!1AQaq"2 R#0BrS$4p A_9 АA<$B<'kq<bC$S~^th# `*êĦ☫EdW]OS?%qׇ^f#,4fVc]Eddx|e7wuY-2PXt{^+@[+Ix\ȑR7-gegWKv|)P25ʷ xbĀ. z'56#m';[\D|^ ~S#/S[ƺUk[bbtbz,Z'0g.Fdh^M֝2F:H5lNARTXիrƋ]K cjV*) յ*Ŗ33!2E#1|٢P/; 3Y)6&[鐱&YLJ,8r.~k*k72>|%֯^2y^H7cDc$^*pD~Ix<Oӑ9ʛVL$dL c I4 {vcEIeE17Ȟ\F ̬eK˙O3Z\S$Τ `ݨ(EwM2# ̽'R> 'VLښB2ㆎlIf=S 4TV54cCK`AE @cRuTgf7&:~8KQf╩}8DEMΘWRlb|[-sJ 7VcE(v៙v?YCghL+vM^rdƛQe[ |xY8㽩QĀNj2uz# !>,U b*l cxVv39mDZ;j(||O!$E({WƂT\v9n0y&͈nH5>$9QfB},jކ>MIbcVMǠZrj|<oWQ=&HN"G̮/Pii,*ͨ Vׂ-Vࡰ7&M5֔pEJ?C?C?;l]/FUl4 A;.@; ";vOwMTN,GEjWt℀vxvD\p 5, Q&ҁHΥȵ("]}ƖN`sdRKؠnڦm.Y=TU[jlr!芙K툻!A켁E!+@J&4w;(2/&1՗!jˊQ Дnn5CY IU:UDH!9J"#+gEŜ#~BD@m9ʌp@D5/yC %R 6Gz1 {SzQtQFWtA*odµBz嬎&X쉑P1!R2L*vCn4{"$CJ߽5{T8/{FB hE(& 'O`ͦ,M͊0m& ஫ѥPU6a`qT7zƍP) 5>+ǡ!E{DN@0[t=TQ໢ ,|j*P.6b YuY +t9FB1 % 7QzA`(P2c~j T]RPZn{~H5Hbcf2ڪ;(RJ6gmed x"+wF#$Iꏛ5(BSFFQo~K T1Sz 17W߿O\ &A:}a_j,L'HUB {(F(JEGyieY'I:Jpf")d椔<$6ď@.Ҕ)5(=QÛ\rT#C\򀏯ܢ=G8U;z<&24Ƞurt &?#0 2 U :x*QLl`$\Ypک!]Bm]DD.\!ɟ8#{rK@ .Ĩ B}@1tb76UT3BB2en2Ǩ!J$H̹&y1rYXȀ\!w@n6rX IM q+# zRÕ@ /ڕ@R@V֭Wd{Z3ÒP!^,ɓ "R% MBH >˜>9. 0)sk @ eY!OepĶ<{ uEKB6=0:3A qN}NX ĝJrӡ=%a~S Djh9o໨I_XơHFQ QF!ShU@]b*k:e3[T6vFy$!s"}Hۤr-( ~3B D7N.7YJgUW;hNQgQPLcҋ00!zLp S$|eĢiOqd8пst[ul2b.4#b\ds+^"X>Pte#,BA 6!>ꪝYڧ0; 8Ǔk/; sa5ƄlPτN ŁB<8[uwBxϗX>jd9"_oǟ8雉q )ET<cxn}rxP"R=>PNG IHDR.*bKGD#2 cmPPJCmp0712Om IDATc8@33"2IENDB`$$If!vh5$ 55555#v$ #v#v5#v#v:V 4--6++++,,55534 p2$$If!vh5$ 55555#v$ #v#v5#v#v:V 4-6+++++,5534 p2$$If!vh5$ 55555#v$ #v#v5#v#v:V 4-6+++++,534 p2$$If!vh5$ 55555#v$ #v#v5#v#v:V 4-6+++++,534 p2$$If!vh5$ 55555#v$ #v#v5#v#v:V 4-6+++++,534 p2%$$If!vh5$ 55O 55N 55#v$ #v#vO #v#vN #v#v:V 4-6++++,555N 5534 pFD$$If!vh53555O 55N 55#v3#v#v#vO #v#vN #v#v:V 4-6+++,5,555N 5534 pP@@@ NormalCJ_HaJmH sH tH NA@N Fuente de prrafo predeter.Ri@R Tabla normal4 l4a ,k@, Sin lista:U`: Hipervnculo >*ph33B^`B Normal (Web)dd[$\$x\S|B  fghijkH~   j ~ ]5IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdfgijklmnopqrstuwzMy0My0My0My0My0My0My0My0My0 @0 My0My0My0 My0My0My0My0My0 My0My0My0 My0My0 My0My0My0 My0 My0My0My0My0( My0+ My0+ My0,My0,My0,My0, @0 My0+ My02 My0My04My0My0+My07My07 @0 My0+ @0 My0+My0+My0+My0+My0+My0+My0+ @0 My0+My0+ My0+ My0+My0+0 My0L My0L My0A'My0A My0M My0L My0Q My0Q My0G'My0G'My0R My0R My0U My0U My0M'My0M'My0V My0V My0Y My0Y My0S'My0S'My0ZMy0Z My0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00S|B  fghijkH~   j ~ ]5IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdfgijklmnopqrstuwzOy0FOy0Oy0Oy0Oy0Oy0Oy0Oy0Oy06G8<@DOy0Oy0Oy0rGtx|Oy0Oy0Oy0Oy0GOy0Oy0Oy0Oy0G Oy0 Oy0 Oy0 J Oy0 Oy0 Oy0 bEdhlpOy0Oy0Oy0Oy0Oy0EOy0Oy0Oy0Oy0Oy0Oy0Oy0Oy0.G0(48Oy0zG| tOy0Oy0Oy0Oy0Oy0Oy0Oy0@ tOy0Oy0Oy0Oy0Oy0G Oy0Oy0Oy0Oy0Oy0>H@DHL Oy0Oy0Oy0Oy0Oy0vHx| Oy0Oy0Oy0Oy0Oy0H Oy0Oy0Oy0Oy0Oy0E Oy0 Oy0 Oy0 Oy0 Oy0 Oy0 Oy0 E08<DOy0"Oy0"Oy0"Oy0"My0"My0"My0"My0"pFtx|My0 'l bj!#m$x$"#* h !I$O$U$[$a$k$o$t$u$x$ !$%&'()+,-x$78OQSxz|>@B  acdacdeDFH^`a~* , - / L N O Q   f h AXe*mxDFxXCCCCCCCCCCXCXCCXCXCCCXCXCXXCXCCCCXXXXXXl,b$3 WVp9.\@|( D Aìlagunbati1yK _selfyK phttp://www.zientzia.net/lagun_bidali.asp?Artik_kod=7069#" B S ?Ex8aTkucjnqy{ j    " # ' ( + - 4 5 8 9 @ A I J M N S X ] c g h l m t u | ~     * + 1 2 : @ C D G M O P T U X Y [ \ k l v x Yzj wzk~ wzwz Luis Arean?P /$S|B  fghijkH  j IJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdfgijklmnopqrstuz""@xP@UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial"1$|$|a3a3!4jj2K ?$ Luis Arean Luis AreanOh+'0l  ( 4 @LT\d ss Luis AreanuisuisNormale Luis Arean2isMicrosoft Word 10.0@@k @k a՜.+,D՜.+,0 hp| ./3jA Ttulo 8@ _PID_HLINKSAPu8http://www.zientzia.net/lagun_bidali.asp?Artik_kod=7069@(r5http://www.zientzia.net/artikulua.asp?Artik_kod=3268D*o5http://www.zientzia.net/artikulua.asp?Artik_kod=6179G)l5http://www.zientzia.net/artikulua.asp?Artik_kod=5972@&i5http://www.zientzia.net/artikulua.asp?Artik_kod=2470B"f5http://www.zientzia.net/artikulua.asp?Artik_kod=7303zjWKhttp://www.zientzia.net/informazioa/Acrobat Reader programa nola lortu.zipx:Q3http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep.html;NDhttp://www.zientzia.net/informazioa/elhuyar/1992/62/pdf/A62_O10.pdf;HDhttp://www.zientzia.net/informazioa/elhuyar/1992/62/pdf/A62_O10.pdfxlB,http://www.zientzia.net/elhuyar.asp?Alea=62D\6&http://www.zientzia.net/map/menua.mapCL0&http://www.zientzia.net/map/gaiak.mapB'"http://www.zientzia.net/index.aspy/!\http://www.zientzia.net/banerrak.asp?url=http://www.sustatu.com&image=/banerrak/sustatu.gifCL&http://www.zientzia.net/map/gaiak.mapCL&http://www.zientzia.net/map/gaiak.mapy/ \http://www.zientzia.net/banerrak.asp?url=http://www.sustatu.com&image=/banerrak/sustatu.gifBb "http://www.zientzia.net/index.aspCLb&http://www.zientzia.net/map/gaiak.mapD\&http://www.zientzia.net/map/menua.mapxl_,http://www.zientzia.net/elhuyar.asp?Alea=62;+Dhttp://www.zientzia.net/informazioa/elhuyar/1992/62/pdf/A62_O10.pdfx:M3http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep.htmlzjKhttp://www.zientzia.net/informazioa/Acrobat Reader programa nola lortu.zip8http://www.zientzia.net/lagun_bidali.asp?Artik_kod=7069 !"#$%&'()*+,-./013456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fp2#Data 21Table|-WordDocumentgcSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObjk FDocumento Microsoft Word MSWordDocWord.Document.89q